Cada cop més, la imatge (o element gràfic identificatiu) d'un producte/negoci/entitat, prèn la major part d'importància com a element comunicatiu que s'exposa de cara al públic, el qual l'ha d'informar mitjançant uns valors estètics i funcionals sobre el concepte que es vol transmetre.

D'aqui neix la necessitat i l'ús del disseny gràfic.