Per al desenvolupament de qualsevol element gràfic cal, a banda
d'una bona disciplina, tenir clars els conceptes i criteris a seguir
per a cada disseny, amb l'objectiu de cuidar la imatge del
client com s'ha comentat anteriorment.TDSIGNER
treballa:

- Coneixent les necessitats del client
- Els Objectius del Projecte seràn controlats i encaminats cap a una bona solució gràfica
- Es desenvolupa el projecte des dels seus inicis fins a la producció.

En resum, es vol atendre el client amb una bona definició del producte,
un bon estudi de mercat i, a partir d'aqui, es planteja el disseny i/o
l'estratègia publicitària.